Under våren så hade vi en massa produktion på vårt bord.

En av sakerna vi gjort en massa av är rörligt material åt det nya onlineapoteket Meds.

Materialet har sen använts på Facebook och Instagram.

Som dessa exempel.